تحريم و سرمايه گذاري در نفت و حوزه انرژي irwena.ir رضا پدیدار

 

مقاله اختصاصی جناب آقای دکتر رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

 

تحريم و سرمايه گذاري در نفت و حوزه  انرژي

 

 

 

در طي دو هفته گذشته با توجه به فراز و نشيب ها و نيز تحولاتي كه در عرصه فعاليت هاي توليد و صادرات نفت صورت پذيرفت ، حقايقي جديد در زمينه ضرورت ها و موقعيت ساختاري در توسعه و توليد نفت و مواد هيدروكربوري مطرح كه از مهمترين آنها مي توان به گزارش آژانس بين المللي انرژي توجه جدي را معطوف داشت . بر اساس اين گزارش ، سرمايه گذاري جهاني در حوزه انرژي پس از سه سال كاهش در سال ميلادي 2018 ثابت ماند و به حدود يك تريليون و 850 ميليارد دلار رسيد . از طرفي هزينه هاي سرمايه گذاري نيز در بخش بالادستي حوزه نفت وگاز در سال گذشته ميلادي بر مبناي سالانه حدود 400%  درصد رشد كرد و به سطح 477 ميليارد دلار رسيد كه تحت تاثير رشد قيمت هاي نفت و گرايش به گاز شيل و پروژه هايي با مدت ساخت كوتاه تر مي بود . در اين رابطه آژانس بين المللي انرژي انتظار دارد هزينه نفت و گاز در سال 2019 حداقل به سطح 505 ميليارد دلار رشد كند. به بيان ديگر فاتح بيرول مدير اجرايي آژانس بين المللي انرژي نيز در مصاحبه  اي در اين باره اظهار كرد كه سرمايه گذاري انرژي با تغيير روند بازارها ، سياست ها و فناوري ها ، اكنون با ابهامات كم سابقه اي مواجه شده است . سرمايه گذاري در  انرژي هاي داراي آلايندگي اندك در سال 2018 نسبتا" ثابت بود و به حدود 620  ميليارد دلار رسيد . اما رشد آن از زمان رشد سه درصدي در سال 2016 ، راكد مانده است . آژانس بين المللي انرژي در ادامه اين بحث اعلام كرد كه سهم انرژي هاي داراي آلايندگي اندك در مجموع سرمايه گذاري هاي انرژي حدود 35 درصد است كه بايد تا سال 2030 به 65 درصد افزايش پيدا كند .

 

بر اساس گزارش رويترز چين با حدود 375 ميليارد دلار سرمايه گذاري ، بزرگترين بازار براي سرمايه گذاري انرژي در سال 2018 بوده كه با اين حال فاصله اين كشور با آمريكا كه حدود 350 ميليارد دلار هزينه كرده است كمتر شده . لازم به توضيح است كه سرمايه گذاري انرژي در  اتحاديه اروپا اندكي به بيش از 200 ميليارد دلار رسيده كه با توجه به محدوديت هاي منابع هيدروكربوري رقم قابل ملاحظه اي را بخود اختصـاص داده است . با توجه به شرايط تحريمي حاكم بر كشور و نيز در تداوم پروژه هاي در دست اقدام و نيز پروژه هايي كه مي بايد در سال هاي پيش رو و در انطباق با اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادي محقق گردد، ايران مي بايد با  استفاده از توانمندي ها و پتانسيل داخلي و بويژه قابليت هاي متعددي كه در بازار سرمايه و بخش خصوصي كشور وجود دارد ، بهره برده و نسبت به انجام سرمايه گذاري هاي لازم در حوزه انرژي اقدام نمايد .

 

بر پايه آخرين مطالعات انجام شده در وزارت نفت و نيز شركت هاي توليد و اكتشاف و نيز بهره برداري كننده براي سال هاي پيش رو نشانگر ضرورت سرمايه گذاري مستقيم بيش از 180 ميليارد دلاري را براي حفظ سطح توليد موجود و نيز روند رو به افزايشي آن تا سال 1404 را دارد . با توجه به موقعيت استراتژيكي ايران بعنوان مركز بيضي انرژي جهاني و رشد فزاينده سرمايه گذاري ها در قطب انرژي دنيا يعني كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا كه سطح يك تريليون دلاري را براي خود در نظر گرفته اند ، لذا با عنايت به رشد تقاضا براي برق و سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه بويژه در گاز طبيعي بعنوان يكي از پاك ترين انرژي هاي فسيلي و نيز صنايع پتروشيمي و انرژي هاي تجديد پذير براي راندومان بالاي برگشت سرمايه ، از هم اكنون مي بايد سطح سرمايه گذاري هاي از پيش تعيين شده را با اتخاذ يك شيوه مديريتي مشاركتي داخلي و خارجي و با بهره گيري از ظرفيت هاي سرمايه گذاران بخش خصوصي در داخل و خارج از كشور كه از تهاجم تحريم هاي يك جانبه دور هستند ، شرايطي را حاصل آورد كه بتواند در بخش هاي مختلف انرژي برنامه ريزي لازم را بانجام برساند .

 

تحريم و سرمايه گذاري در نفت و حوزه انرژي irwena.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاري ايسنا و براساس تحقيقات جديد بانك توسعه آسيايي (API CORP) پيش بيني سرمايه گذاري برنامه ريزي شده كه مي بايد تحقق يابد ( در فاصله سال هاي2019  تا 2023 ) را ميتوان تا يك تريليون دلار برآورد نمود. دليل اصلي اين رشد سرمايه گذاري در حوزه هاي نفت و انرژي در دوره مذكور ، گذر پرشتاب بسوي بخش هاي مختلف بالادستي ، ميان دستي و پايين دستي حوزه انرژي بويژه حركتي نو براي ايجاد پتروپالايشگاهها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است . طبق گزارش بانك توسعه آسيايي از رقم يك تريليون دلار مورد نياز ، مجموع سرمايه گذاري هاي برنامه ريزي شده در محدوده 610 ميليارد دلاربوده كه بخش عمده اي از آن را فرصت هاي بهينه براي توسعه نيروگاهها اعم از سوخت هيدروكربوري يا انرژي هاي تجديد پذير در بر خواهد گرفت . بطور كلي از ميان اين سرمايه گذاري ها كه قرار است تا سال 2023 انجام بگيرند، حدود 36 درصد يا معادل 350 ميليارد دلار آن قرار است در بخش نيرو هزينه شود كه بزرگترين سهم محسوب ميگردد و پس از آن بخش نفت با 305 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش پايين دستي و پالايش قرار مي گيرد كه از اين رقم 138 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شده است .

 

بد نيست يادآور شوم كه سرمايه گذاري در بخش گاز طبيعي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز به بيش از 186 ميليارد دلار خواهد رسيد كه از اين رقم 87 ميليارد دلار سرمايه گذاري در پروژه هايي است كه به اجرا درآمده اند . ضمنا" بخش پتروشيمي هم معادل 123 ميليارد دلار سرمايه گذاري خواهد داشت كه حدود 33 ميليارد دلار آن تاكنون انجام شده است . بر اساس اعلام منابع اطلاعاتي در حوزه هاي  انرژي نشانگر آن است كه عربستان سعودي در فاصله سال هاي 2019 تا 2023 بالاترين سرمايه گذاري در بخش انرژي را خواهد داشت كه به حدود 148 ميليارد دلار بالغ ميگردد . بد نيست بدانيد كه از اين رقم حدود 37 ميليارد دلار آن در همين زمان محدود، در شش ماهه اول سال 2019 تحقق يافته و 111  ميليارد آن براي اين 5 سال برنامه ريزي شده است . اما خارج از شوراي همكاري خليج فارس ، عراق به بازسازي زير بناي انرژي خود متمركز شده است و تلاش مي كند تا با انجام سرمايه گذاري هاي لازم در بخش گاز بالادستي و نيز نيرو اولويت لازم را اختصاص داده و به مرحله انجام برساند .

البته شاهد اقدامات بلند پروازانه كشورهاي منطقه نظير عربستان ، كويت ، امارات و نظاير آن بوده ايم ولي ضريب اجراي هر يك از آنها مطابق گزارشات واصله از سوي بانك توسعه آسيايي روندي بطئي و كند داشته است . دور نماي امسال اين بانك ، مجموع سرمايه گذاري پيش بيني شده در بخش نفت شوراي همكاري خليج فارس را حدود 33  ميليارد دلار نسبت به دورنماي سال 2018 كاهش پيدا كرده و به محدوده 156 ميليارد دلار رسيده است . با توجه به موقعيت هاي سرمايه گذاري و نقش كشور عزيزمان ايران در بستر سازي رشد و توسعه صنايع نفت و گاز در منطقه و نيز بر اساس گزارش بانك توسعه آسيايي لازم است سرمايه گذاري در كشورهاي متعدد عضو اوپك شامل عربستان ، ايران ، الجزاير ، عراق ، امارات و عمان و نظاير آن با رعايت هزينه هاي بالادستي نفت تنظيم و به مرحله اجرا درآيد .

اين اقدام مي تواند ضرورت عرضه نفت خام را در يك مدار منطقي حركت داده و متناسب با ظرفيت هاي ساختاري به انجام سرمايه گذاري هاي لازم بپردازند . ايران مي تواند در شرايط تحريمي و با بهره گيري از سرمايه ها و ظرفيت بخش خصوصي و نيز كشورهاي همسايه در زمينه افزايش امنيت انرژي و با مشاركت تعدادي از كشورهاي همسايه با متنوع سازي توليد محصولات هيدروكربوري و نيرو اقدام نموده و زنجيره تامين را در ميدان عمل منطقه و نيز شمال آفريقا فرآهم آوري نمايد . 

                                                                        رضا پديدار

                                                  رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران

گزیده اخبار صنعت نفت و گاز

تفاهم نامه همکاری

ازتباط با ما :

Contact us

پیام شما برای خبر گزاری آب و انرژی ارسال گردید

آدرس :

 

تهران - خیابان فلسطین شماره 493 ساختمان زمرد طبقه 2 واحد 12

 

تلفن : 66989614 - 66989625 - 021

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

حوزه فعایت :

موضوعات تخصصی انرژی از جمله :

آب : تولید، تصفیه، انتقال، بهینه سازی مصرف

برق : تولید، انتقال، توزیع

نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و سایر منابع انرژی فسیلی و تجدید پذیر.

مشارکت در برگزاری همایش ها، پوشش خبری و تبلیغی.

معرفی شرکتهای فعال در حوزه انرژی و بیان توانمندی ها و دستاوردها.

Go to top